Норвегия не позволяет доставлять грузы в российский поселок на архипелаге Шпицберген по своей территории. >>>

114 лет назад на планету упал Тунгусский метеорит. В Эвенкии отмечают эту дату. >>>

В Республике Хакасия завершился национальный праздник «Тун Пайрам». >>>

В городе Мурманске началась подготовка к VI Международной выставке «Сокровища саамской земли». >>>

На Камчатке проведут фестиваль «Страна рыбы и рыбоедов». >>>

 

Norway does not allow cargo to be delivered to the Russian settlement in the Svalbard archipelago on its territory. >>>

114 years ago, the Tunguska meteorite fell on the planet. Evenkia celebrates this date. >>>

The national holiday «Tun Payram» has ended in the Republic of Khakassia. >>>

Preparations for the VI International Exhibition «Treasures of the Sami Land» have begun in the city of Murmansk. >>>

Kamchatka will host the festival «Country of Fish and fish-eaters». >>>

 

Norge tillåter inte att last levereras till den ryska bosättningen på Svalbards skärgård på dess territorium. >>>

För 114 år sedan föll Tunguska-meteoriten på planeten. Evenkia firar detta datum. >>>

Den nationella semestern «Tun Payram» har slutat i republiken Khakassia. >>>

Förberedelserna för VI: s internationella utställning «samernas skatter» har börjat i staden Murmansk. >>>

Kamchatka kommer att vara värd för festivalen»land av fisk och fiskätare». >>>

 

Norja ei salli rahdin toimittamista Venäläisasutukseen Huippuvuorten saaristossa alueellaan. >>>

114 vuotta sitten Tunguskan meteoriitti putosi planeetalle. Evenkia juhlii tätä päivää. >>>

Kansallinen vapaapäivä «Tun Payram» on päättynyt Khakassian tasavallassa. >>>

Vi kansainvälisen näyttelyn «saamelaisten maan aarteet» valmistelut ovat alkaneet Murmanskin kaupungissa. >>>

Kamtšatka isännöi festivaalia «kalan ja kalansyöjien maa». >>>

 

Norge tillater ikke at lasten leveres til den russiske bosetningen I Svalbard-skjærgården på sitt territorium. >>>

For 114 år siden falt Tunguska-meteoritten på planeten. Evenkia feirer denne datoen. >>>

Den nasjonale ferien «Tun Payram» er avsluttet I Republikken Khakassia. >>>

Forberedelsene TIL VI Internasjonale Utstilling «Skatter Av Samisk Land» har begynt i Byen Murmansk. >>>

Kamchatka vil være vert for festivalen «Land Av Fisk og fisk-eaters». >>>

 

挪威不允许将货物运送到其领土上斯瓦尔巴群岛的俄罗斯定居点。 >>>

114年前,通古斯陨石坠落在西伯利亚。 Evenkia庆祝这个日期。 >>>

国定假日»Tun Payram»在西伯利亚结束。 >>>

第六届国际展览»萨米土地珍宝»的筹备工作已在摩尔曼斯克市开始。 >>>

在堪察加半岛将举行一个吃鱼的节日。 >>>

 

Norge tillader ikke levering af gods til den russiske bosættelse på Svalbard-øhavet på dens område. >>>

For 114 år siden faldt Tunguska-meteoritten i Sibirien. Evenkia fejrer denne dato. >>>

Nationalferien» Tun Payram » er afsluttet i Republikken Khakassia. >>>

Forberedelserne til den internationale udstilling VI» Treasures of the Sami Land » er begyndt i byen Murmansk. >>>

En festival med fiskespisere afholdes i Kamchatka. >>>

От admin

Основатель сайтов: https://kmns.ru/ https://soccontract.com/ - социальный контракт, бизнес-план для социального контракта. https://teoplan.ru/ - разработка бизнес-планов в т.ч. на гранты КМНС

Добавить комментарий

Translate » Перевод